skip to Main Content

KANJI : Ánh (映)

KANJI : Ánh (映)

 KANJI : Ánh (映)
KANJI : Ánh (映)

Âm On : エイ

Âm Kun : うつ.す    は.える

Nét : 9 Nét

Từ vựng :

映画: Chiếu phim

映える: Chiếu sáng

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search