skip to Main Content

KANJI :Dĩ (以)

KANJI :Dĩ (以)

kanji chữ dĩ
kanji chữ 以

Âm On : イ

Âm Kun : 

Nét : 5 Nét

Từ vựng :

以下: ít hơn

以上: Lớn hơn

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search