skip to Main Content

Kanji : Hưu (休)

Kanji : Hưu (休)

Kanji : Hưu (休)
Kanji : Hưu (休)

Onyomi: KYUU

Kunyomi: yasu(mu)

Từ vựng :

休む (nghỉ ngơi)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search