skip to Main Content

Kanji : Hữu (友)

Kanji : Hữu (友)

Kanji : Hữu (友)
Kanji : Hữu (友)

Onyomi: YUU

Kunyomi: tomo

Từ vựng :

友達 (bạn bè)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search