skip to Main Content

Kanji : Hữu (右)

Kanji : Hữu (右)

Kanji : Hữu (右)
Kanji : Hữu (右)

Onyomi: U, YUU

Kunyomi: migi

Từ vựng :

右 (phải)

 

xem thêm :

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search