skip to Main Content

Kanji : Hội (会)

Kanji : Hội (会)

Kanji : Hội (会)
Kanji : Hội (会)

Onyomi: KAI, E

Kunyomi: a(u)

Từ vựng :

会社 (công ty)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search