skip to Main Content

Kanji : Học (学)

Kanji : Học (学)

Kanji : Học (学)
Kanji : Học (学)

Onyomi: GAKU

Kunyomi: mana(bu)

Từ vựng :

大学 (đại học)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search