skip to Main Content
Học Tiếng Nhật Qua Tin Tức

Học tiếng Nhật qua tin tức

Học tiếng Nhật qua tin tức

Học tiếng Nhật qua tin tức

Từ vựng:

後援会(こうえんかい):nhóm hậu cần, những người ủng hộ

主催する(しゅさいする):tổ  chức, chủ trì

領収書(りょうしゅうしょ):hóa đơn, biên lai

宛名(あてな):bí danh

総額(そうがく):tổng cộng

徴収する(ちょうしゅうする):thu được

差額(さがく):khoản chênh lệch

取材(しゅざい):điều tra, thu thập

Xem thêm: ngữ pháp N2

Tin tức + Bản dịch:

安倍前総理大臣の後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭について、会場となったホテル側が作成した領収書の宛名が安倍前総理が代表を務める資金管理団体だったことが分かりました。

Liên quan đến “ Tiệc ngắm hoa anh đào” được hội những người ủng hộ cựu thủ tướng Abe tổ chức, người ta biết được rằng bí danh của hóa đơn được viết bởi phía khách sạn ( nơi làm hội trường) là tổ chức quản lý tài chính đại diện cho cựu thủ tướng Abe.

桜を見る会の前夜祭を巡っては、費用の総額が去年までの5年間で2000万円を超え、徴収した会費との差額が800万円以上に上っていたとみられています。

Xem thêm: luyện thi N2

Người ta cho thấy rằng tổng chi phí chi cho bữa tiệc đêm trước lễ hội ngắm hoa đã vượt quá 2000 vạn yên  trong vào 5 năm cho đến năm ngoái và khoản chênh lệch từ hội phí thu được lên đến hơn 800 vạn yên.

この差額分について、安倍前総理側が負担したことを示す領収書を会場となったホテル側が作成していました。

Phía khách sạn nơi làm hội trường đã viết hóa đơn cho thấy phía cực thủ tướng Abe đã chi trả cho khản chênh lệch này.

その後の関係者への取材で、この領収書の宛名が前総理が代表を務める資金管理団体「晋和会」だったことが分かりました。

Theo điều tra từ những người liên quan thì biết được rằng bí danh của những hóa đơn này đó là “Hội Shinwa” – tổ chức quản lí tài chính đại diện cho cựu thủ tướng Abe.

東京地検特捜部は秘書らから任意で事情を聴くなど実態の解明を進めているものとみられます。

Đội điều tra đặc biệt từ Văn phòng Công tố Tokyo đang tiến hành làm sáng tỏ tình hình thực tế qua việc lắng nghe sự tình từ các thư kí.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search