skip to Main Content

Kanji : Hoa (花)

Kanji : Hoa (花)

Kanji : Hoa (花)
Kanji : Hoa (花)

Onyomi: KA

Kunyomi: hana

Từ vựng :

花火 (Pháo hoa)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search