skip to Main Content

Kanji : Hỏa (火)

Kanji : Hỏa (火)

Kanji : Hỏa (火)
Kanji : Hỏa (火)

Onyomi: KA

Kunyomi: hi

Từ vựng :

火曜日 (thứ 3)

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search