skip to Main Content

Kanji : Hiệu (校)

Kanji : Hiệu (校)

Kanji : Hiệu (校)
Kanji : Hiệu (校)

Onyomi: KOU

Kunyomi:

Từ vựng :

学校 (trường học)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search