skip to Main Content

Kanji : Hậu (後)

Kanji : Hậu (後)

Kanji : Hậu (後)
Kanji : Hậu (後)

Onyomi: GO, KOU

Kunyomi: ato, okure(ru), nochi

Từ vựng :

午後 (buổi trưa, P.M.)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search