skip to Main Content

Kanji : Hà (何)

Kanji : Hà (何)

Kanji : Hà (何)
Kanji : Hà (何)

Onyomi: KA

Kunyomi: nani

Từ vựng :

何曜日 (ngày nào trong tuần)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search