skip to Main Content

Kanji : Gian (間)

Kanji : Gian (間)

Kanji : Gian (間)
Kanji : Gian (間)

Onyomi: KAN, KEN

Kunyomi: aida

Từ vựng :

時間 : Thời gian

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search