skip to Main Content

Kanji : Đông (東)

Kanji : Đông (東)

Kanji : Đông (東)
Kanji : Đông (東)

Onyomi: TOU

Kunyomi: higashi

Từ vựng :

東京 (Tokyo)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search