skip to Main Content

Kanji : Điện (電)

Kanji : Điện (電)

Kanji : Điện (電)
Kanji : Điện (電)

Onyomi: DEN

Kunyomi: –

Từ vựng :

電気 (điện khí)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search