skip to Main Content

Kanji : Điếm (店)

Kanji : Điếm (店)

Kanji : Điếm (店)
Kanji : Điếm (店)

Onyomi: TEN

Kunyomi: mise

Từ vựng :

喫茶店 (cửa hàng cà phê)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search