skip to Main Content

Kanji : Danh (名)

Kanji : Danh (名)

Kanji : Danh (名)
Kanji : Danh (名)

Onyomi: MEI, MYOU

Kunyomi: na

Từ vựng :

名前 (tên)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search