skip to Main Content

Kanji : Đa (多)

Kanji : Đa (多)

Kanji : Đa (多)
Kanji : Đa (多)

Onyomi: TA

Kunyomi: oo(i)

Từ vựng :

多い (nhiều)

多分 (rất nhiều)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search