skip to Main Content

Kanji : Chu (週)

Kanji : Chu (週)

Kanji : Chu (週)
Kanji : Chu (週)

Onyomi: SHUU

Kunyomi:

Từ vựng :

毎週 : Mỗi tuần

来週 : Tuần sau

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search