skip to Main Content

Kanji : Bát (八)

Kanji : Bát (八)

Kanji : Bát (八)
Kanji : Bát (八)

Onyomi: HACHI

Kunyomi: yat(tsu), ya(tsu), ya-, you-

Từ vựng :

八つ – yattsu : 8 Cái

八月 – hachigatsu : Tháng 8

 

Xem thêm:

tổng hợp kanji N5

sách hán tự N5

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search