skip to Main Content

Kanji : Bán (半)

Kanji : Bán (半)

Kanji : Bán (半)
Kanji : Bán (半)

Onyomi: HAN

Kunyomi: naka(ba)

Từ vựng :

半分 (30 phút)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search