skip to Main Content

Kanji : Bạch (白)

Kanji : Bạch (白)

Kanji : Bạch (白)
Kanji : Bạch (白)

Onyomi: HAKU, BYAKU

Kunyomi: shiro(i), shiro

Từ vựng :

白い (màu trắng)

面白い (thú vị)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search