skip to Main Content

Kanji : Bách, Bá, Mạch (百)

Kanji : Bách, Bá, Mạch (百)

Kanji : Bách, Bá, Mạch (百)
Kanji : Bách, Bá, Mạch (百)

Onyomi:

Kunyomi: ヒャク    ビャク

Từ vựng :

百 : 100

百万円 : 1.000.000 Yên

 

Xem thêm:

tổng hợp kanji N5

sách hán tự N5

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search