skip to Main Content

KANJI : Chú(注)

KANJI : Chú(注)

KANJI : Chú(注)
KANJI : Chú(注)

Âm On : チュウ

Âm Kun : そそ.ぐ

Nét :    12 Nét

Từ vựng :

注意 : Chú ý

注目 : Chú mục

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search