skip to Main Content

KANJI : Đãi  (待)

KANJI : Đãi  (待)

KANJI : Đãi  (待)
KANJI : Đãi  (待)

Âm On : タイ  

Âm Kun : ま.つ    -ま.ち

Nét :   9 Nét

Từ vựng :

招待 : Chiêu đãi

待つ :Chờ đợi

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search