skip to Main Content

KANJI : Thể (体)

KANJI : Thể (体)

KANJI : Thể (体)
KANJI : Thể (体)

Âm On : タイ    テイ

Âm Kun : からだ

Nét :   7 Nét

Từ vựng :

体:Cơ thể 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search