skip to Main Content

KANJI : Thôn (村)

KANJI : Thôn (村)

KANJI : Thôn (村)
KANJI : Thôn (村)

Âm On : ソン

Âm Kun : むら

Nét :   7 Nét

Từ vựng :

村 Thôn

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search