skip to Main Content

KANJI : Tẩu ( 走)

KANJI : Tẩu ( 走)

KANJI : Tẩu ( 走)
KANJI : Tẩu ( 走)

Âm On : ソウ    

Âm Kun : はし.る

Nét :   7 Nét

Từ vựng :

走る :Chạy

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search