skip to Main Content

KANJI :  Tâm (心) 

KANJI :  Tâm (心) 

KANJI :  Tâm (心) 
KANJI :  Tâm (心)

Âm On : シン

Âm Kun : こころ

Nét :   4 Nét

Từ vựng :

心:Trái tim

安心: An Tâm

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search