skip to Main Content

KANJI :  Sắc (色)

KANJI :  Sắc (色)

KANJI :  Sắc (色)
KANJI :  Sắc (色)

Âm On : ショク    シキ

Âm Kun : いろ

Nét :   6 Nét

Từ vựng :

色:Màu sắc

無色:Không màu

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search