skip to Main Content

KANJI :  Thử (暑)

KANJI :  Thử (暑)

KANJI :  Thử (暑)
KANJI :  Thử (暑)

Âm On : ショ

Âm Kun : あつ.い

Nét :   12 Nét

Từ vựng :

暑 : Nóng 

暑中見舞い : Thăm hỏi bố mẹ trong mùa hè

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search