skip to Main Content

KANJI : Tập (集)

KANJI : Tập (集)

KANJI : Tập (集)
KANJI : Tập (集)

Âm On : シュウ

Âm Kun : あつ.まる    あつ.める

Nét :   12 Nét

Từ vựng :

集まる:Tập hợp

収集:Thu thập

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search