skip to Main Content

KANJI : Nhược (弱)

KANJI : Nhược (弱)

KANJI : Nhược (弱)
KANJI : Nhược (弱)

Âm On :  ジャク

Âm Kun : よわ.い    よわ.る  よわ.める

Nét :   10 Nét

Từ vựng :

弱い:Yếu

弱電 : Điện yếu

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search