skip to Main Content

KANJI : Tá (借)

KANJI : Tá (借)

KANJI : Tá (借)
KANJI : Tá (借)

Âm On :  シャク

Âm Kun : か.りる

Nét :   10 Nét

Từ vựng :

借りる:Mướn

借金:Mướn nợ

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search