skip to Main Content

KANJI : Giả (者)

KANJI : Giả (者)

KANJI : Giả (者)
KANJI : Giả (者)

Âm On :  シャ

Âm Kun : もの

Nét :   8 Nét

Từ vựng :

医者:Bác sĩ

若者:Người trẻ

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search