skip to Main Content

KANJI : Tả (写)

KANJI : Tả (写)

KANJI : Tả (写)
KANJI : Tả (写)

Âm On :  シャ

Âm Kun : うつ.す    うつ.る

Nét :   5 Nét

Từ vựng :

写真:Ảnh

写し:Bản sao

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search