skip to Main Content

KANJI : Thất (室)

KANJI : Thất (室)

KANJI : Thất (室)
KANJI : Thất (室)

Âm On :  シツ

Âm Kun : むろ

Nét :   9 Nét

Từ vựng :

教室:Phòng học

和室 : Phòng nhật

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search