skip to Main Content

KANJI :Sự (事)

KANJI :Sự (事)

KANJI :Sự (事)
KANJI :Sự (事)

Âm On :  ジ

Âm Kun : こと 

Nét :   8 Nét

Từ vựng :

仕事:Công việc, việc làm

食事:Nhà ăn

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search