skip to Main Content

KANJI :Tư (私)

KANJI :Tư (私)

KANJI : Tư (私)
KANJI : Tư (私)

Âm On :  シ

Âm Kun : わたし

Nét :  7 Nét

Từ vựng :

私: Tôi

私たちChúng tôi, chúng ta

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search