skip to Main Content

KANJI :Tỷ (姉)

KANJI :Tỷ (姉)

KANJI :Tỷ (姉)
KANJI :Tỷ (姉)

Âm On :  シ

Âm Kun : あね

Nét : 8 Nét

Từ vựng :

姉妹:Chị em

姉:Chị

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search