skip to Main Content

KANJI : Kinh (京)

KANJI : Kinh(京)

KANJI : Kinh(京)
KANJI : Kinh(京)

Âm On : キョウ    ケイ

Âm Kun : 

Nét : 8 Nét

Từ vựng :

京都:Kyoto

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search