skip to Main Content

KANJI : Quán (館)

KANJI : Quán (館)

KANJI : Quán (館)
KANJI : Quán (館)

 

Âm On : カン

Âm Kun : やかた    たて

Nét : 16 Nét

Từ vựng :

館:Nhà ở

会館:Hội quán

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search