skip to Main Content

KANJI : Giới(界)

KANJI : Giới(界)

KANJI : Giới(界)
KANJI : Giới(界)

Âm On : カイ

Âm Kun : 

Nét : 9 Nét

Từ vựng :

世界:Thế giới

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search